להצביע

לכו להצביע אחרת רק סחים שאין להם כלום בחיים חוץ מצה”ל ילכו להצביע