קיר השינוי – אלוקי שומר

-we painted this one in a few hours in Geneva. came out a weird wall. maybe we shouldn’t have try that jeffery..