HUMMUS

חזרנו עכשיו מהביקור היומי אצל אום שאקר, מקדיש לה את השיר הזה. באסה שאלפרברוס מאה אחוז כותנה כבר לא עושה ראפ, אחד האמסיז המגניבים שהיו פה…